Автоматичен апарат за определяне на пламна точка в закрит тигел по метода на Pensky Martens

ASTM D 93 - EN 22719 - ISO 2719 - IP 34 - IP 304
Ref. 40300
NPM 440 работи в температурен обхват от 0 ° C до 400 °C. Чрез широк екран се следи тестът от дистанция . Въведени 5 стандартни метода още 2 според нуждите на клиента . Лесна модификация на параметрите с достъпен софтуер . Апаратът е с двойно-детекторна система – термална и йонизационна . В комплект с термален принтер.

Автоматичен апарат за определяне на пламна точка по метода на Abel

- ISO 13736 - IP 170 - AFNOR M07011
Ref. 41300
Автоматичен Abel апарат, който може да бъде наблюдаван от дистанция посредством широк графичен дисплей. С 3 въведени стандартни метода , и 1 за бързо търсене . Снабден е с двойно-детекторна система – термална и йонизационна . Позволява да бъдат запаметени последните 100 резултата от тестовете. NAB 440 може да бъде свързан с външен криостат за работа от -30 ° C до +110 °C . В комплект с термален принтер .

Автоматичен апарат за определяне на пламна точка по метода на Tag

- ASTM D 56
Ref. 40600
Oпределя пламна точка на T a g ръчни и автоматични затворени тестери , за течности с вискозитет под 9,5 cst при 25°C и пламна точка под 93°C . N T A 440 е напълно автоматичен модел , снабден с термален принтер , тигел и капак , държач за тигела, Pt 100 сонда , детекторен кабел и газов маркуч.

Автоматичен апарат за определяне на пламна точка по метода на Cleveland

- ASTM D 92 - ISO 2592 - IP 36
EN 22592 - Ref. 40400 - Ref. 40440 (6-гнездов автоматичен барабан за пробите )
NCL 440 модел с открит тигел, с 2 пламъка . Работен обхват от стайна температура до +400 °C . Чрез широк екран се следи тестът от дистанция . Пламната точка и точката на запалване се определят автоматично . Връзка към РС чрез RS232C. З апаметяване на последните 100 резултата от тестовете . В комплект с термален принтер.
Опция: 6 -гнездов автоматичен барабан за пробите

Ръчен и полуавтоматичен апарат за определяне на пламна точка в закрит тигел по метода на Pensky Martens

ASTM D 93 - NFEN 22719 - ISO 2719
Ref. 941616 – 941617 - Ref. 941618 - 941619
NPM 110 и 210 модели . Ел. Нагревател, настройване на мощността, с автоматична бъркалка, с по 2 газови вентила за всеки пламък .

 

Апарат за определяне на пламна точка в закрит тигел при фиксирана температура

- ISO 3679 - NFT 30051
Ref. 41400
NPV 210 модел . Проектиран е за бои, лакове, разтворители, козметични продукти, парфюми, дестилати и различни петролни продукти.

Точка на помътняване и точка на течливост на петролни продукти – ръчен метод

- ASTM D 97 - D 2500 - IP 15 - NFT 60105 - ISO 3016 - IP 219 - ISO 3015
Ref. 941592
Тестов “шкаф” с механично охлаждане от CFC free газове, 4 отделения (0, -17, -34, -51 °C), всяко с по 4 ръкава, включващи тестови маркучи, уплътнения, 15 термометри 5C and 5 термометри 6C.

Филтруване през студен филтър

- ASTM D 6371 - IP 309 - IP 419 - EN 116
Ref. 51052
NTL 452 позволява автоматично определяне на точка на филтруване през студен филтър . Двойно-гнездовият уред, с вградено охлаждане (+30 to -70 °C) . Системата за управление е под Windows.
* наличен е и едно-гнездов апарат

Точка на помътняване и точка на течливост на петролни продукти – автоматичен апарат

NTE 452 - D 97 - IP 15 - NFT 60105 - ISO 3016
Ref. 51032
NTE 452 позволява автоматично определяне на точка на помътняване и/или точка на течливост . Двойно-гнездовият уред е снабден с автоматичен пробовземач, детектори и сензори с оптични влакна, вградено охлаждане (+30 to -70 °C) . Системата за управление е под Windows .
* наличен е и едно-гнездов апарат

Точка на замръзване на авиационни горива

- ASTM D 2386 - IP 16 - NFM 07048 - ISO 3013 - DIN 51421
Ref. 51042
NPC 452 позволява автоматично определяне на точка на замръзване на авиационни горива и антифризни продукти .
Двойно-гнездовият уред, с вградено охлаждане (+30 to -70 °C) . Системата за управление е под Windows .
* наличен е и едно-гнездовапарат

Апарат за автоматична дестилация на петролни продукти при атмосферно налягане

- ASTM D 86 - D 850 - D 1078 - ISO 3405 - DIN 51751 - IP 123
Ref. 40000
NDI 440 определя кипящите характеристики . Проектиран е като самостоятелен стенд или за работа от дистанция . Посредством компютър (опция) могат да се създават и запаметяват различни програми за дестилация NDI 440 работи в широк операционен режим, до 450 °C за тежки продукти.

Автоматичен апарат за определяне на Микро “ Conradson” остатък & пепел

- ASTM D 4530 - D 482 - D 189 - IP 398 - ISO 10370 - 6615 - DIN 51551
Ref. 41023
NMC 440 се доставя с 2 програмирани стандартни метода и още 18 възможни, всеки с по 4 сегмента. Дава подробен анализ на резултатите като калкулира въглеродния остатък. NMC 440 е снабден с 3 различни държача , RS 232 изход, принтер.

Тестер за определяне на “Aniline” - точка

ASTM D 611 - IP 2 - NFM 07021 - ISO 2977
Ref. 41100 (model NAP 410); Ref. 40500 (model NAE 440)

NAP 410 е “единично“ устройство за определяне точката на склонност към смесване спрямо цвета на пробата в температурен обхват от 0 до 140 °C.

NAE 440 тестер е първият “двоен” апарат на пазара използващ “суха” баня. U-тръбния метод описан в стандарта ASTM D611 определя точката на склонност към смесване спрямо цвета на пробата. NAE 440 може също да бъде използван и като ръчен тестер от -10 ° C до +150 °C.

Автоматичен апарат за определяне на индукционен период и фактически смоли

ASTM D 525 - D 873 - IP 40 - 138 - 142 - ISO 7536 - AFNOR M07013
Ref. 40900 NPI 440 - 2 гнезда; Ref. 40925 NPI 442 - 4 гнезда
2 модела са налични : NPI 440 с водна баня (2 гнезда), NPI 442 с метален блок (4 гнезда ) . Температурен обхват от околна температура до 120 °C . Последните 100 резултата се съхраняват в паметта . “Бомбите” се поръчват отделно.
RS232 .

Апарат за определяне на пари по “Reid ”

ASTM D 323 - ISO 3007 - D 1657 - D 1838 - ISO 6351 - D 1267 - ISO 4256
Ref. 941432
“Reid” баня с 3 гнезда . Електронен температурен контролер с дигитално отчитане и настойка от 10 до 50 °C . Снабдена е с бъркалка , охлаждаща серпентина , устройство за постоянно ниво, дренажен кран . Модел 941434: е с 5 гнезда .

Устройство за пълнене и изпразване на оксидационната “бомба”

Ref. 40930
Осигурява високо ниво на сигурност по време на манипулациите.

Топлинно въздействие върху асфалтни материали

- ASTM D 6 - IP 45
Ref. 941875 (ASTM D6)
Пещ, проектирана съгласно ASTM E-145 тип 1, снабдена с револверно алуминиево устройство с регулируеми обороти , електронен температурен контролер с дигитален дисплей и настройка . Доставя се с комплект алуминиеви контейнери и ASTM 13C термометър

Ефекти от топлина и въздух върху асфалтни материали (Thin-Film oven Test)

ASTM D 1754
Ref. 941876
Този метод определя ефектите от топлина и въздух върху филм от полутвърд асфалтни материали. Двойно стенна пещ с осветление , стъклен прозорец , 4-гнездово револверно устройство, 4 алуминиеви контейнери и ASTM термометър

Ефектът от топлина и въздух върху подвижен филм асфалт

- ASTM D 2872(rolling thin film oven test- R TFOT)
Ref. 941877
Двойно стенна конвекторна пещ, врата с прозорец за наблюдение , големина на въздушното пространство съгласно ASTM D2872, електронен температурен контролер с дигитален дисплей и настройка , заводски калибриран дебитомер . Снабдена с въздушна дюза . Доставя се с 8 стъклени контейнери и 1 термометър ASTM 13C.

Въртящ се цилиндър – “ тест за стареене” R C A T

EN Експериментален тестер
Ref. 941878
Стандартните тестове като R TFOT or RFT адекватно и задоволително симулират стареенето в строителството. Приетите тестови условия са: 500 g материал, нагрят до 85 °C, поток на кислорода 4,5 L/ h, и ротационна скорост 1 re v. /min . В определени интервали , 25 to 30 g от тествания материал се взима за характеризационни изследвания.

Тестов метод за определяне на еластичност на битумни материали

- ASTM D 113 - IP 32 - DIN 52013
Ref. 9418641; Ref. 9418642; Ref. 9418641:
доставя се в комплект с 3 форми и 3 повърхностни плоскости съгласно стандарта . Скоростта може да настроена показана на дигитален дисплей от 1 до 99 mm/min през 0,1 отстъпка. Максимално удължение - 1000 mm.Reference 9418642: максимално удължение - 1500 mm.

Вискозитет на разредени битуми

IP 72 - NFT 66005 - DIN 1995
Ref. 941826
Методът измерва вискозитета чрез времето за изтичане на 50 ml разреден битум , при 40°C, през 10 mm дюза . B R T A viscometer (4 гнездов) с електронен контролер , бъркалка , дигитален дисплей , 4 приемника, но без чаша и вентил .

Автоматично определяне на FBT (Filter Blocking Tendency)

- ASTM D 2068 - IP 387
Ref. 41800 – портативен моделм Ref. 41801 – настолен модел
NBF 210 автоматично определя при горива FBT . Автоматично изчертава кривата налягане/поток. Pressure/flow curve automatically prin- ted . Включва помпена система, сензор за налягане, 2 чаши, автоматична повдигаща система, дисплей

Автоматично определяне точка на омекване по метода “пръстен-топче”

ASTM D 36 - EN 1427 - ISO 4625 - DIN 52011
IP 58 Ref . 40100
NBA 440 с включени няколко програми в зависимост от материалите за тестване. RS 232 изход, портативен принтер

Автоматичен пенетрометър

ASTM D 5 - D 217 - D 937 - D 1321 - D 1403 - AFNOR T 60119 T 60132 - ISO 2131 - ISO 2137 - DIN 52010 - DIN 51579 - IP 49
Ref . 941734
Компактен автоматичен инструмент с възможност за програмиране времето за пенетрация от 0 до 999 min . Памет за 4 позиции на главата . RS232 изход и принтер .

Центрофуга за маслени тестове

- ASTM D 91 – D 893 - D 96 - D 1796 - D 4007
Ref . 94129038; Ref . 94129039

- ASTM D 91 – D 893 - D 96 –D 1796 - D 4007
Ref . 94129038; Ref. 94129039
За работа с 4-гнезден ротор за 8 ’ ’ стандартни конични стъклени епруветки . Предлагат се два модела: с нагряване и без нагряване

Механичен шейкър за греси

ASTM D 217
Ref . 9417582
Уредът е с обхват: 60 +/- 10 удара/мин., с дължина на хода 67 mm . Снабден с регулатор на ударите и дигитален дисплей, термометър стандартизиран при . 25 °C . Стандартна месингова поставка с 51 отвора с диаметър 1/4 inch .

Ролкова стабилност на греси (Shell Roll Tester)

ASTM D 1831
Ref . 941744
Апаратът е с електронен температурен контролер, с Pt 100 сензор , дигитално отчитане и настройване до 0,1 °C от околната температура и до 150 °C . Хомогенно нагряване, ниско ниво на шум. Комплектован с 2 ролки.

ASTM цвят на петролни продукти (ASTM цветна скала) – ръчни и автоматични колориметри Lovibond

ASTM D 1500 - ISO 2049 - IP 196 - NFT 60104 - DIN 51578
Ref . 24415
AF 650 модел с 16 -филтърна колориметрична скала от 0,5 до 8,0 единици Уред за визуално определяне на цвят по ASTM чрез директно сравняване със цветни стъклени стандарти.

Цвят на петролни продукти по Saybolt

ASTM D 156
Ref. 941520
Saybolt хромометърът се използва за качествен контрол и продуктова идентификация на високо-рафинирани течности . Измерва цвета чрез сравняване на колона от пробата срещу стандартен цветен диск.

фактически смоли чрез струйно изпарение

ASTM D 381 - IP 131 - ISO 6246
Ref. 941302 (с въздушна струя) Ref. 941303 (с парова и въздушна струя)
Ref. 941303:

за определяне на фактически смоли в горива чрез парно-струйно и въздушно-струйно изпарение . Троен дигитален контролер за : температурата на въздуха (155 +/- 0,5 °C), температурата на парата (232 +/ - 2°C), и на въздушния и паровия поток (1000 mL/s +/- 15 %).
Ref.941302:
само чрез въздушна струя .
Ref. 941301
Въздушен калибрационен комплект за 941302 and 941303.

TV 2000 вискозиметрична баня

ASTM D 445 - ISO 3104
Ref. 23202

Банята може да работи при температури от +5 на околната среда до +230 °C (41..446 °F) . С помощта на охлаждаща серпентина се постига ниво от 5 °K над
температурата на охлаждащата течност. Обем: 20 литра. С два и три отвора за капилярки.

TV 4000 вискозиметрична баня

- ASTM D 445 - ISO 3104
Ref. 23200
Банята може да работи при температури от +5 на околната среда до +230 °C (41..446 °F) . С помощта на охлаждаща серпентина се постига ниво от 5 °K над
температурата на охлаждащата течност . Обем: 40 л. Със 7 гнезда за капилярки.

«Houillon» 4 -гнездна ръчна вискозиметрична баня

ASTM D 445
Ref. 13860 - 100 °C Ref. 23828 - 200 °C
Houillon 4-гнездна вискозиметрина баня, включва 5 л стъклена вана на поставка от хромирана стомана , 100 °C-ов имерсионен термостат с бъркалка,
приемник , 0-100 ° C контрол, термометър 0,5 °C. Алтернатива : Houillon 200 °C с имерсионен термостат и дигитален дисплей 0,1 °C.

 

Кинематична вискозиметрична баня

ASTM 445 - IP 71 - ISO 3104
Ref. 941131
Тестова баня за 8 капилярни вискозиметъра.
Електронен температурен контролер с дигитално отчитане и настройка до 0,1°C . Ефикасна разбъркваща система . Охлаждаща серпентина.

 

Автоматичен обемно-изпарителен тестер, известен като Д-р NOACK тест

CEC L 40 A 93, DIN 51581
Ref. 941783
Уредът е съгласно стандарт DIN 1725 лист 1 . Напълно окомплектован, готов за работа и тестван

 

Кинематична вискозитет на прозрачни и непрозрачни течности

- ASTM D 445 - IP 71 - ISO 3104 - DIN 51366
Ref. 941121
Постоянно-температурна баня «ROUTINE» (max. 100 °C ) със стъклен резервоар от 20 л , дигитален температурен дисплей и 5 гнезда за капилярни вискозиметъра.

Определяне на корозия върху медна пластинка на петролни продукти

ASTM D 130 - IP 154 - NFM 07015 - ISO 2160 - DIN 51811
Ref. 941220
Този метод опрдеделя устойчивостта на корозия върху менда пластинка на авиационни горива, ествствен бензи и други хидрокарбонати имащи налягане на изпарение по Райд не повече от 18 psi. Апаратурата е термостатна баня с капак и дренажен изход , Pt 100 сензор и нагревателен контрол (max 10 0 °C).

Определяне на противопенни свойства на смазочни масла

ASTM D 892 - IP 146 - ISO 6247
Ref. 941643 – двойка бани Ref. 941640 – единична баня
Апаратурата позволява извършването на 2 теста при 24 °C и при 93,5 °C. Включва 2 устойчиви на нагряване стъклени бани с температурни контролери, с по 2 дебитомери , с 2 тест цилиндъра (100 ml), имерсионни нагреватели, разбъркваща система, въздухоподаващи маркучи и контролни термометри . “Студената” баня има охлаждаща серпентина

ASTM D 6082 Ref. 9416432
Същата екипировка, но за температури при 150 °C.

Тестер за ръжда на турбинни масла

ASTM D 665 - IP 135 - ISO 7120
Ref. 941630
Електронен температурен контролер с дигитален дисплей и настройки между 40 и 99,9 ° C / 0,1 °C. 4 или 6-гнездни тестери с чаши , капаци , разбъркващи бъркалки , държачи и термометри

Въздухо-отделителна способност (Impinger method)

ASTM D 3427 - IP 313 - DIN 51381
Ref. 941688
Апаратът включва тестово уствойство, термостатичен циркулатор, сушилня , необходими маркучи , стъклен “плунжер” , аналитична везна с изход за “плунжера” с RS232 връзка.

Автоматичен апарат за определяне на деемулгиращи свойства на петролни масла и синтетични флуиди

ASTM D 1401- ISO 6614
Ref. 941550
Процесът се отчита автоматично посредством CCD камера . Всички образи се записват и съхраняват. Този апарат осигурява най-висока степен на точност и повтаряемост на резултатите съгласно метода . 6 проби могат да се тестват едновременно.

Полу-автоматичен апарат за определяне на деемулгиращи свойства на петролни масла и синтетични флуиди

ASTM D 1401 - ISO 6614
Ref. 941545
3 -гнездов модел . Електронен температурен контролер от околна тмепратура до 95 °C / 0,1 °C, с дигитален дисплей и настройки . Електронна разбъркваща система, лесноподвижна разбъркваща глава . 20-бутонна клавиатура с интерактивен софтуер. Автоматинчно запаметяване на различни скорости на разбъркване.

Апарати за оксидационна стабилност

ASTM D 2440 - IP 48 - IP 280 - IP 306 - IP 331 - IP 335 - DIN 51352
Ref. 941650
Апаратът е с електронен температурен контролер с платинен сензор, дигитален дисплей и настройки между 50 и 210°C / 0,1 °C . С произволен избор на дебитомер . Стъкларията и каталитичните материали не са вкючени.

Анализатор на соли в нефт

ASTM D 3230
Re f. 941287
Апаратурата дигитално отчита едновременно тока и напрежението . Настройка на тестовото напрежение между 0 & 300 V AC. Лесна работа чрез избор на различните режими на работа и калибровка.

Кондуктометър MLA 900

ASTM D 2624
Ref . 23628
Портативен уред, който проверява и измерва проводимостта и спомага за определяне на необходимостта от добавки . MLA 900 включва потопяем сензор с кабел и макара

Стенд за определяне на октаново и цетаново число на смеси (Blending)

Ref. 9411280

ASTM D 2699 - D 2700
Ref . 52000 - 52100 - 52200 - 52300
Новите CNBLEND серии автоматични смесителни модули за контрол и проверка на горивата за определяне на октаново и цетаново число са съгласно ASTM D2699, AST M D2700 and ASTM D613.

Дестилация при ниско налягане

- ASTM D 1160 - ISO 6616
Полу-автоматична апаратура, готова за работа.
Компютъризиран контрол на температура и налягане едновременно (между 1 и 50 mm Hg) . Данните за идентификацията на пробата и дестилацията автоматично се записват и принтират . Операторът е защитен посредством пластмасов прозрачен панел , с подвижен капак.

Определяне на сяра в течни петролни газове

ASTM D 2784 - IP 243 - NFM 41009 - ISO 4260 - DIN 51408
Ref . 24516
Апаратурата включва метална база , стоманена (не кварцова) горелка, кварцова горивна камера охлаждана от вода, система за газ с дебитомери и регулируеми клапани , предпазни клапани , вакуум помпа и защитен екран . Доставя се без стъкларията.

Хидрокарбонатни групи в течни петролни продукти чрез флуоресцентна индикаторна абсорбция

ASTM D 1319 - IP 156 - NFM 07024 - ISO 3837 - DIN 51791
Ref . 941505
Този метод е за определяне на хидрокарбонатни групи над концентарционните нива от 5 до 99 обемен % ароматни, 0,3 до 55 обемни % олефини , и 1 до 95 обемни % наситени въглеводороди в петролни фракции които се дестилират под 315 °C.