Модулният принцип на изграждане ви позволява да сглобите околното пространство така, че най-пълно да отговаря на спецификата на работата ви.
Цветовата гама е без ограничения, като единственото условие е хармонията.
Размерите са съобразени с международните стандарти за ергономия.
Лабораторни мебели - Биовет Пещера
Съчетаването на отделните елементи по големина, функция и цветове в интериорната среда, ви дава възможност да разпределите пълноценно пространството във вашата лаборатория.