Модулният принцип на изграждане ви позволява да сглобите околното пространство така, че най-пълно да отговаря на спецификата на работата ви.
Цветовата гама е без ограничения, като единственото условие е хармонията.
Размерите са съобразени с международните стандарти за ергономия.

Лабораторни мебели