Болнични легла и транспортни легла ... Медицински мебели
Болнично легло

Конструкция от стоманени профили с прахово полиестерно покритие. Легло от стоманена мрежа. Ламинирани табли.
На пети или колела Ф100 мм, две от които със спирачка. Размери: 200х90х55см

B.001.P – на пети
B.001.PС – на колела

Болнично легло

Конструкция от стоманени профили с прахово полиестерно покритие. Легло от стоманена мрежа. Ламинирани табли.
На пети или колела Ф 100 мм, две от които със спирачка.Повдигаща се подпора за гърба, посредством ръчка.
Размери: 200х90х55см

B.002.P(hc) – на пети
B.002.PС(hc) – на колела

Болнично легло

Конструкция от стоманени профили с прахово полиестерно покритие. Легло от стоманена мрежа. Ламинирани табли.
На пети или колела Ф 100 мм, две от които със спирачка Повдигаща се подпора за гърба и краката посредством ръчка.
Размери: 200х90х55см

B.003.P(hc) – на пети
B.003.PС(hc) – на колела

Болнично легло

Конструкция от стоманени профили с прахово полиестерно покритие. Легло от стоманена мрежа. Ламинирани табли с никелирана или прахово покритие рамка. На колела Ф125мм, две от които със спирачка. Повдигаща се подпора за гърба и краката, посредством ръчка. Защитни шайби по четирите ъгъла.Размери: 210х90х55см

B.006.“PC-TR”(hc) -Позиции Тренделенбург и анти-Тренделенбург до ±13?,прахово покритие,на колела
B.006.“PC-R”(hc) -Позиция Регулиране на височината до 80см,прахово покритие,на колела

B.006.“NC-TR”(hc) -Позиции Тренделенбург и анти-Тренделенбург до ±13?,никелирана рамка,на колела
B.006.“NC-R”(hc) -Позиция Регулиране на височината до 80см,никелирана рамка,на колела
 

Опции към Болнични легла:

В.000.01 Инфузионна стойка – прахово покритие
В.000.02 Инфузионна стойка – неръждаема
В.000.03 Ограничители за тяло – прахово покритие
В.000.04 Ограничители за тяло – никелирани
В.000.05 „Папагал” за раздвижване
В.000.06 Матрак – 4см дунапрен обвит в изкуствена кожа
В.000.07 Матрак – 8см дунапрен обвит с изкуствена кожа
В.000.08 Матрак – 10см дунапрен обвит с изкуствена кожа 

Болнично транспортно легло:

Конструкция от стоманени профили с прахово полиестерно покритие. Легло от стоманена мрежа. На колела Ф125 мм, две от които със спирачка. Повдигаща се подпора за гърба посредством гребен. Защитни шайби по четирите ъгъла.Ограничители за тяло (опция). Размери: 195х65х75см

В.007

Транспортно легло:

Конструкция от стоманени профили с прахово полиестерно покритие. Подвижна горна част (легло). На колела Ф125мм, две от които със спирачка. Повдигаща се подпора за гърба посредством гребен.Ограничители за тяло (опция).
Размери: 220х60х75см

B.008 – с легло от дунапрен обвит с изкуствена кожа
B.009 – с легло стоманена мрежа