Инфузионни стойки ... Медицински мебели
Инфузионни стойки

Конструкция от неръждаеми профили или прахово полиестерно покритие. На пети или колела.
Две куки и две банки (по размер). Височина: 140-200см

Р. 007.С - на колела,полиестерно покритие
Р. 007.F - на пети, полиестерно покритие

Р. 007.CSt - на колела, неръждаеми профили
Р. 007.FSt - на пети, неръждаеми профили