Медицински шкафове... Медицински мебели
Шкаф за медикаменти

Здрава конструкция от листова стомана с прахово полиестерно покритие.Една или две врати. Заключване. Дръжки. Четири нивелиращи пети. Четири стъклени рафта и един метален.

M.001.SD - 50х40х175 см, една врата
M.001.DD -100х40х175 см, две врати

 


Шкаф за медикаменти

Здрава конструкция от листова стомана с прахово полиестерно покритие.
Долно отделение с една или две врати (ламинат или стомана) и един метален рафт.
Горно отделение с една или две стъклени врати и три стъклени рафта.
Заключване.
Дръжки


M.003.DD-W - 100х40х175см, две врати ламинат
M.003.DD-S - 100х40х175 см, две врати стомана

M.003.SD-W - 50х40х175см, една врата ламинат
M.003.SD-S - 50х40х175 см, една врата стомана

 

 

Опции към шкафове за медикаменти:

М.000.01 Венена със заключване за единичен шкаф
М.000.02 Венена със заключване за двоен шкаф

Шкаф за документи

Здрава конструкция от листова стомана с прахово полиестерно покритие.Една или две врати. Заключване. Дръжки. Четири нивелиращи пети. Четири рафта.

M.005.SD-W -50х40х175см,една врата ламинат
M.005.SD-S -50х40х175см, една врата стомана

M.005.DD-W -100х40х175см, две врати ламинат
M.005.DD-S -100х40х175см, две врати стомана

Шкаф за стена

Здрава конструкция от листова стомана с прахово полиестерно покритие. Врати / рафт и заключване.

М.009 - 90х32х60см - две стъклени врати и стъклен рафт
М.010 - 90х32х60см, две врати ламинат и рафт
М.011 - 90х32х60см, две метални врати и рафт