Екрани за ренгенови снимки... Медицински мебели
Екран за рентгенови снимки

Конструкция от листова стомана с прахово полиестерно покритие.Бяла отразена светлина. Щипка за закачване на рентгенови снимки.

Е.001.А – размер на осветения екран 37х45см
Е.001.В – размер на осветения екран 72х45см
Е.001.С – размер на осветения екран 110х46см