Производствена база - Ул."Подпоручик Неделчо Чернев" 1,
гара Искър, София; тел: +359 87 8712708; +359 87 8690402; факс: +359 2 9621921
E-mail: office@diki.bg