Инфузионни стойки

Инфузионни стойки

Конструкция от неръждаеми профили или прахово полиестерно покритие. На пети или колела. Две куки и две банки (по размер). Височина: 140-200см

  • Р. 007.С – на колела, полиестерно покритие
  • Р. 007.F – на пети, полиестерно покритие
  • Р. 007.CSt – на колела, неръждаеми профили
  • Р. 007.FSt – на пети, неръждаеми профили