ЛАБОРАТОРНИ МАСИ С РАБОТНО МЯСТО

L (дължина) х D (дълбочина) x H (височина)
L=1500 х D=600 x H=750 mm L=1500 х D=600 x H=900 mm
L=1800 x D=600 x H=750 mm L=1800 x D=600 x H=900 mm

*КC = Плот керамика “Keraplan ceramic”

**SPC = Плот „SPC - Solid Phenolic Compact” твърда фенолна компактна повърхност

***D = Плот епоксидна смола „Durcon”

****ТS = Плот технически камък „Blanco Saraiba”