Лабораторните камини

Лабораторните химически камини модел “ASPIRATOR 1.1” са серифицирани и се произвеждат съгласно изискванията на:

  • БДС EN 14175-2 Камини. Част 2: Безопасност, технически характеристики и изисквания
  • БДС EN 14175-6 Камини. Част 6: Камини с променлив въздушен обем
  • БДС EN 14175-7 Камини. Част 7: Камини за работа при висока температура и киселинна среда
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размери ЛХК 1200 ЛХК 1500 ЛХК 1800 ЛХК 2100
Ширина (мм) 1200 1500 1800 2100
Дълбочина (мм) 900 900 900 900
Височина (мм) 900
Вътрешно работно пространство
Ширина (мм)
950 1250 1550 1850
Вътрешно работно пространство
Височина (мм)
1200
Работна височина (мм) 900
Приблизително тегло (кг) 220 320 370 420